Członkowie

Lista członków
Stowarzyszenia Grupa Marki 2020

≈≈≈

Zarząd:

1.  Paweł Pniewski – Prezes Zarządu

2. Katarzyna Dwornikiewicz – Wiceprezes Zarządu

3. Tadeusz Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

≈≈≈

Komisja Rewizyjna:

1. Michał Jaroch – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Marcin Dąbrowski – Członek Komisji Rewizyjnej

3. Andrzej Motyczyński – Członek Komisji Rewizyjnej

≈≈≈

Członkowie Zwyczajni:

1. Banasik Anna

2. Bochenek Zbigniew

3. Dąbrowski Marcin

4. Dwornikiewicz Katarzyna

5. Falicki Bogusław

6. Gajek Ada

7. Goplański Marek

8. Gredzińska Sylwia

9. Grędziński Paweł

10.  Jaroch Michał

11. Jaździk Jarosław

12. Kalinowski Bogdan

13. Kapica Małgorzata

14. Kowalewski Jacek

15. Markiewicz Marta

16. Markiewicz Tadeusz

17. Markiewicz Wioletta

18. Motyczyński Andrzej

19. Nizioł Aleksandra

20. Nizioł Krzysztof

21. Orych Jacek

22. Ostasz Szczepan

23. Piotrowska Bożena

24. Piotrowski Marcin

25. Pniewski Paweł

26. Rudnik Patryk

27. Werelich Arkadiusz

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)