Spotkanie u wojewody, odpowiedź od posła


obwodnica5pracaWczoraj (1 lutego) członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia Grupa Marki 2020 spotkali się z nowym wojewodą mazowieckim – Zdzisławem Sipierą. Tematem była sprawa uszczuplonej ochrony akustycznej wzdłuż obwodnicy naszego miasta. Przypominamy, że na fali tzw. walki z ekranozą wylano dziecko z kąpielą i zredukowano długość oraz wysokość ekranów wzdłuż zurbanizowanego terenu Marek. W efekcie przynajmniej dwa duże osiedla nie są w żaden sposób chronione. Zwróciliśmy się do wojewody o interwencję i wsparcie w tej sprawie.

Odnosimy wrażenie, że Polska Wschodnia zaczyna się tuż za rogatkami Warszawy. My nie prosimy ani o tunel, ani o półtunele. Stoimy twardo na ziemi. My prosimy o WYSOKIE ekrany, które będą stanowić barierę zarówno dla hałasu, jak i zanieczyszczeń. Jest jeszcze czas, by teraz poprawić projekt, bo prace dopiero ruszają” – tak opisaliśmy naszą sytuację w piśmie złożonym bezpośrednio na ręce wojewody.

Zaznaczyliśmy, że naszym celem nie jest blokowanie inwestycji, bo obwodnica Markom jest od dawna potrzebna, a zmiany w projekcie można wprowadzać płynnie.

W czasie rozmowy okazało się, że słaba ochrona akustyczna (lub jej brak) nie jest li tylko problemem Marek. Na hałas z szybkich tras narzekają również mieszkańcy miejscowości położonych na południowy zachód od Warszawy. Wojewoda zadeklarował, że poruszy te wszystkie sprawy w rozmowach z GDDKiA.

Ponadto nasze stowarzyszenie otrzymało odpowiedź od posła Jacka Sasina. Jesienią na jego ręce (oraz posła Jana Grabca) złożyliśmy pismo w sprawie ekranów. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że podjął interwencję u p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także skierował w tej sprawie interpelację do Ministra Środowiska. Zapewnił, że gdy tylko uzyska odpowiedź, na bieżąco będzie mieszkańców informował. Dziękujemy i trzymamy kciuki.

Komentarze nie są dozwolone.