Rewolucja śmieciowa dotarła do Marek


Rada Miasta w środę przyjęła pakiet uchwał, które zrewolucjonizują w Markach gospodarkę odpadami. Od lipca za odbiór i utylizację naszych śmieci odpowiadać będzie samorząd. Ile za to zapłacimy? Odpowiedź poniżej…

 W drugim półroczu ratusz przejmie na siebie obowiązki odbierania odpadów z mareckich posesji, a ich właściciel opłatę za tę usługę uiści na rachunku bankowym urzędu, a nie jak do tej pory firmy, z której usług korzystano. Właściciel każdej mareckiej nieruchomości do 15 marca musi dostarczyć do urzędu miasta deklarację o liczbie osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości oraz do końca czerwca rozwiązać dotychczasową umowę na odbiór odpadów z prywatnym przedsiębiorcą, z którego usług korzystano. W przypadku budynków wielorodzinnych za złożenie deklaracji odpowiedzialny jest zarządca budynku.

Nowe miesięczne stawki ustalone przez Radę Miasta kształtują się następująco:

– 8 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, gdy będziemy segregować odpady,

– 17 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na danej posesji.

Przykład:

opłata miesięczna naliczona dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby, na której prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów:

4 osoby x 8 złotych = 32 złote miesięcznie

Opłata miesięczna naliczona dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby, w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:

4 osoby x 17 złotych = 68 złote miesięcznie

Łączną opłatę naliczoną według powyższego schematu trzeba będzie uiszczać raz na kwartał z góry, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. System wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku, a więc pierwszą opłatę należy wnieść do 15 lipca za trzeci kwartał 2013 roku.  

Miasto podzielone zostało na 3 sektory w celu zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną 3 przetargi na wybór firm obsługujących każdy z sektorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ratusz zakłada, że ceny proponowane przez oferentów będą niższe, niż w przypadku ogłoszenia jednego przetargu na obsługę całego miasta.

Odpady zmieszane i biodegradowalne odbierane będą raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych oraz dwa razy na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Natomiast odpady posegregowane odbierane będą jak dotychczas raz na miesiąc od nieruchomości z zabudową jednorodzinną oraz raz na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej.   

Ponadto, przy ul. Dużej uruchomiony zostanie PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, umożliwiający właścicielom nieruchomości dostarczanie samemu odpadów w miarę potrzeby, np. skoszonej trawy, zużytego sprzętu elektronicznego, czy odpadów wielkogabarytowych. Natomiast odbiór tych odpadów z terenu posesji odbywać się będzie na zgłoszenie raz na pół roku (budynki jednorodzinne) lub raz na miesiąc (budynki wielorodzinne).

Link do deklaracji

 http://www.czyste.marki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=61

Link do wywiadu z Piotrem Zadrożnym, wiceprezydentem Legionowa, gdzie takisystem śmieciowy sprawdza się od lat

http://www.tvncnbc.pl/ustawa-smieciowa-w-sejmie,299956.html

 1. #1 przez Grzegorz dnia 09.02.2013 - 1:15

  Brak mi słów…

 2. #2 przez Maximus Segragatus dnia 09.02.2013 - 16:57

  Jest inteligentny sposób aby wszyscy segregowali, nawet w budynkach spółdzielczych i aby opłata za śmieci była niewygórowana – ale jakoś rady gmin, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i grupy trzymające władzę udają że nic o tym sposobie nie wiedzą, wychodząc z założenia, że oni dobrze zarabiający i tak się „wyżywią” – szczegóły (na czym polega ta inteligentna selektywna zbiórka odpadów) na google.pl po wklejeniu hasła „jak płacić mniej za śmieci” oraz hasła „system eko ab” – można czytać a nawet oglądać…

 3. #3 przez Tomek dnia 15.02.2013 - 10:35

  JAKA K..WA REWOLUCJA
  CO Z GŁOWĄ NIE TAK

Komentarze nie są dozwolone.