Koniec wakacji, czas na…. wietrzenie szafy!

admin-ajax.php

Brak komentarzy

Jak ugryźć 600 tys. zł :-)

marki-budze8Jeśli nie my, mieszkańcy Marek, to kto? – tak odrobinę przerobiony refren znanej piosenki może być mottem dla naszych wspólnych działań. Któż bowiem nie zna lepiej potrzeb lokalnej społeczności, jak jej obywatele. Jest okazja, by pomysły, które chodzą nam po głowach, przekuć w rzeczywistość. Ruszył budżet obywatelski Anno Domini 2016, którego zasady zostały ustalone w publicznej debacie przez mieszkańców naszego miasta. A są one nieskomplikowane. Mieszkańcy zgłaszają pomysł, który potem jest poddawany publicznemu głosowaniu. Cztery projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, są następnie w przyszłym roku realizowane. Wartość każdego z nich wynosi 150 tys. zł, a więc niemało.

W harmonogramie działań jesteśmy obecnie przy jednym z najważniejszych punktów. Do 30 czerwca można zgłaszać pomysły, które zostaną poddane pod wrześniowe głosowanie. Uwaga – każde zgłoszenie musi zawierać poparcie co najmniej 25 osób. Serdecznie zapraszamy do składania projektów! Bo to trochę jak w tym dowcipie. Na loterii, żeby wygrać, trzeba kupić los. Przy budżecie obywatelskim złożyć wniosek i uzyskać poparcie.

Szczegóły TUTAJ

Brak komentarzy

Nocne bieganie w Markach

logo3Mamy zaszczyt być partnerem Nocnego Marka, na pewno najpóźniejszej imprezy biegowej w powiecie wołomińskim. Drodzy Sympatycy i Czytelnicy! Zapraszamy Was w sobotę 27 czerwca na stadion miejski przy ul. Wspólnej. Punktualnie o 21.00 ruszy bieg na 10 km, prowadzący ulicami miasta. Dobra zabawa i wyśmienite towarzystwo gwarantowane. Więcej szczegółów na stronie internetowej imprezy

Brak komentarzy

Wesołego Alleluja!

wesołego alleluja marki2020

Brak komentarzy

O budżecie obywatelskim przed głosowaniem podczas Rady Miasta

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zakończył prace nad tekstem Regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Regulamin trafi teraz pod obrady Rady Miasta Marki na sesji 25 marca. Może tam jeszcze zostać zmodyfikowany. Zanim to się stanie, chciałbym wyjaśnić skąd się wzięły w nim pewne zapisy i jakie niosą konsekwencje.

Pełną treść regulaminu można zobaczyć w pliku PDF opisanym jako „Treść projektu uchwały” pod adresem: http://www.marki.pl/www/aktualnosc-2773

Poniżej przedstawiam ciekawsze fragmenty regulaminu z komentarzem.

Więcej…

2 komentarze

Dylematy wokół budżetu obywatelskiego

W ratuszu rozpoczęła się dyskusja na temat kształtu nowego budżetu obywatelskiego. Powstał zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele rady miasta, burmistrza, organizacji społecznych i przede wszystkim mieszkańców. Efekty jego pracy na pewno są interesujące, w niektórych przypadkach zaskakujące. Sławomir Mateuszczyk, członek naszego stowarzyszenia, który bierze udział w obradach, spisał dla Was swoje spostrzeżenia. To zaproszenie do internetowej dyskusji.

foto Krzysztof Kuczyk / www.cukry.com.pl
Marecki Budżet Obywatelski ma z założenia podążać za współczesnymi trendami. Trendy te wynikają z doświadczeń oraz postulatów mieszkańców wielu miast w Polsce, w których wprowadzono już jakieś formy budżetu obywatelskiego. Kierunek zmian w procedurach budżetu obywatelskiego może być kontrowersyjny dla wielu osób. Jestem przekonany, że trzy kluczowe zmiany będą tematem niekończących się dyskusji i pewnie będą poprawiane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Pierwsza z tych zmian to limit wieku od którego można głosować w budżecie obywatelskim. Wymaganie pełnoletności odchodzi do lamusa. Trafiały się w Polsce ciekawe, dopracowane projekty zadań, które były dziełem nastolatków. W Markach pojawił się postulat, żeby mogli oni zarówno proponować projekty jak i na nie później głosować. Tylko jak określić limit wieku – od 16 lat? od 13 lat?

Druga zmiana związana jest z planowaną likwidacją obowiązku meldunkowego. Trzeba umożliwić składanie projektów oraz głosowanie wszystkim mieszkańcom miasta, a nie będzie można sprawdzić, czy są oni zameldowani. Można wprawdzie zweryfikować czy pełnoletni mieszkaniec znajduje się na gminnym spisie wyborców, ale nie ma na niej osób niepełnoletnich, którzy też mają głosować na zadania budżetu obywatelskiego. Nie znamy dobrego rozwiązania tego problemu. Wierząc w szczerość intencji wnioskodawców i głosujących, będziemy bazować na uczciwości mieszkańców. Zakładamy, że wystarczy złożenie na wniosku i karcie głosowania oświadczenia o tym, że jest się mieszkańcem Marek. Zrobimy tym krok w kierunku nowej rzeczywistości, w której meldunek to oczywisty relikt przeszłości. Nie chcemy dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych. Otwieramy się na wszystkich.

Trzecia zmiana to wykluczenie projektów dotyczących jednostek gminnych – szkół, przedszkoli, bibliotek, MOK-ów. Z bólem serca, bo tu zawsze kilka ciekawych projektów się trafiało. Ze szkół w Polsce dochodziły jednak sygnały o wywieraniu nacisku na uczniów, żeby rodzice głosowali na konkretne projekty. Były też wątpliwości dotyczące ogólnodostępności efektów projektów związanych ze szkołami i przedszkolami. Z nowej szatni czy odnowionej podłogi w szkole korzystaliby wyłącznie jej uczniowie. Nikt inny nie odniesie korzyści ze zrealizowania tego zadania. Dominują opinie, że takie inwestycje powinny być finansowane z innych środków. Siła przebicia szkoły w głosowaniu jest bardzo duża i mogłoby dochodzić do zawłaszczania całości budżetu obywatelskiego przez jedną-dwie szkoły.

Rekomendacje są w tej sprawie bardzo radykalne – należy wykluczyć projekty dotyczące wszelkich gminnych jednostek organizacyjnych. Słowo „dotyczące” może tutaj mieć daleko idące konsekwencje. Może oznaczać również brak możliwości zorganizowania jakichkolwiek zajęć na terenie szkoły czy MOK-u.

Zostało niewiele czasu. Do 18 marca powinien powstać ostateczny kształt regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do dyskusji. Może jeszcze zdążymy coś zmienić/poprawić.

Sławomir Mateuszczyk

3 komentarze

Obwodnica – tak, wypaczenia – nie

Za pośrednictwem radnego Michała Jarocha nieformalna grupa mieszkańców Marek złożyła do Rady Miasta projekt uchwały, wzywający Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcę prac obwodnicowych do wzmocnienia ochrony akustycznej mieszkańców tych domów, które będą położone blisko budowanej trasy. Są to okolice ul. Szpitalnej, Wojskiego, Ząbkowskiej, Pomorskiej, Mazurskiej, Fabrycznej. Jak pewnie większość z Was zauważyła, prace przy wycince i rozbiórce domów się toczą. Jest jeszcze czas na zmiany w projekcie budowlanym. Liczymy, że GDDKiA je uwzględni – coraz częściej dyrekcja dostaje sygnały z innych części Polski, że stosowana obecnie ochrona jest nieskuteczna i jest po prostu za głośno. Pewnie nie mielibyśmy obaw, gdyby trzymano się starych ustaleń i nie redukowano zakresu ochrony akustycznej – pisaliśmy o tym wielokrotnie na stronie obwodnicamarek.pl. W projekcie uchwały mieszkańcy wspominają o konieczności wydłużenia ekranów, podwyższenia ich wysokości, zastosowania tzw. cichej nawierzchni. Mamy nadzieję, że lutowa Rada Miasta przyjmie uchwałę jednogłośnie.

Ps. Składamy podziękowania tym osobom, które pracowały nad treścią dokumentu – szczególnie Krzysztofowi, Łukaszowi, Michałowi i Sławomirowi. Bez ich zaangażowania projekt uchwały by nie powstał.

1 komentarz

Akcja „Zostaw 1% w Markach” rusza po raz kolejny!

1 procentBurmistrz Miasta Marki zachęca organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Marek oraz osoby prywatne zbierające środki np. na leczenie i rehabilitację w ramach odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego do wypełnienia formularza.

30 stycznia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki uruchomiona zostanie specjalna zakładka akcji „Zostaw 1% w Markach”, dzięki której w jednym miejscu zebrane zostaną dane o podmiotach ubiegający się o przekazanie 1% podatku dochodowego przez osoby składające zeznanie podatkowe.

Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres: Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 6) lub skan formularza z podpisem wysłać na adres mailowy pawel.pniewski@marki.pl. Baza podmiotów ubiegających się o 1% podatku będzie aktualizowana na bieżąco. Do formularza można dołączyć zdjęcia i grafiki, które także zamieścimy na stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania z grupy dyskusyjnej „Zostaw 1% podatku w Markach„ założonej na portalu Facebook przez stowarzyszenie Grupa Marki 2020 – inicjatora akcji.

Formularz zgłoszenia w formacie .doc

Formularz zgłoszenia w formacie .pdf

2 komentarze

Ratusz poszukuje sekretarza

Kilka dni temu w biuletynie informacji publicznej mareckiego urzędu pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza miasta. Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje do 19 stycznia.

Sekretarz miasta to najwyższy po burmistrzu urzędnik ratusza, będący gwarantem kontynuacji pracy urzędu miasta. W przypadku zmiany burmistrza, do dymisji podają się również wiceburmistrzowie. Natomiast sekretarz zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę, dlatego jego stanowisko jest „niezagrożone” w przypadku zawirowań wyborczych.

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych wprowadziły wymogi, jakie powinien spełniać sekretarz. Przede wszystkim, w związku z tym, że odpowiada za organizację pracy urzędu, sprawy kadrowe, czyli szeroko pojęte administrowanie miastem i zasobami ludzkimi, znowelizowana ustawa nakłada nakaz apolityczności i bezpartyjności na osoby wykonujące obowiązki sekretarza. Sekretarz miasta odpowiada w imieniu burmistrza za organizację wyborów na terenie miasta i wszelkie kwestie wyborcze, dlatego tak ważne jest, aby nie była to osoba stronnicza, mająca konotacje polityczne z którymś z ugrupowań.

W związku z tym, że sekretarz jest najwyższym urzędnikiem samorządowym, na którym spoczywa największa odpowiedzialność, ustawodawca wprowadził wymóg posiadania co najmniej czteroletniego doświadczenia w pracy w samorządzie dla kandydatów na to stanowisko. Ponadto kandydat na sekretarza powinien posiadać co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w samorządzie lub w innych jednostkach administracji publicznej.

TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE

1 komentarz

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy,

BN

Moglibyśmy Wam złożyć klasyczne życzenia. Tak, wiemy, dostaliście ich już dużo i pewnie macie trochę dość konwencjonalnych sformułowań. Dlatego – zamiast życzeń – znaleźliśmy dla Was kilka słów ks. Jana Twardowskiego. Niech to będzie przesłanie nie tylko na Wigilię, ale cały przyszły rok…

Na Boże Narodzenie

Tyle wyrzekł się Pan Jezus w świętą noc betlejemską. Zrezygnował z ziemskiego majestatu, wygodnego mieszkania z firankami w oknach, ale nie wyrzekł się ziemskiej, ludzkiej miłości. Matczynej miłości, troski opiekuna, świętego Józefa, serdeczności pasterzy i mędrców. Uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach. Dlatego Wigilia to opłatek, życzenia, podarunki, poszukiwanie bliskich pogubionych po świecie, radość spotkania się przy stole.

1 komentarz