Odwołania od przetargu na budowę obwodnicy oddalone


obwo2Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję w sprawie odwołań, które złożyły spółki z grupy Budimex/Ferrovial. Chodziło o zapisy przetargu (specyfikację istotnych warunków zamówienia) na budowę naszej obwodnicy. Firmy zarzucały drogowcom naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych i wnosiły o modyfikację zapisów specyfikacji. Twierdziły, że przy takich zapisach specyfikacji przetargowej nie są w stanie racjonalnie i poprawnie przygotować ofert oraz ich wycenić.

Jak się dowiedzieliśmy, w piątek izba oddaliła odwołania spółek z grupy Ferrovial/Budimex. Przypomnijmy – w tym miesiącu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powinny wpłynąć oferty firm, zainteresowanych budową obwodnicy Marek.

Komentarze nie są dozwolone.