Obwodnica – tak, wypaczenia – nie


Za pośrednictwem radnego Michała Jarocha nieformalna grupa mieszkańców Marek złożyła do Rady Miasta projekt uchwały, wzywający Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcę prac obwodnicowych do wzmocnienia ochrony akustycznej mieszkańców tych domów, które będą położone blisko budowanej trasy. Są to okolice ul. Szpitalnej, Wojskiego, Ząbkowskiej, Pomorskiej, Mazurskiej, Fabrycznej. Jak pewnie większość z Was zauważyła, prace przy wycince i rozbiórce domów się toczą. Jest jeszcze czas na zmiany w projekcie budowlanym. Liczymy, że GDDKiA je uwzględni – coraz częściej dyrekcja dostaje sygnały z innych części Polski, że stosowana obecnie ochrona jest nieskuteczna i jest po prostu za głośno. Pewnie nie mielibyśmy obaw, gdyby trzymano się starych ustaleń i nie redukowano zakresu ochrony akustycznej – pisaliśmy o tym wielokrotnie na stronie obwodnicamarek.pl. W projekcie uchwały mieszkańcy wspominają o konieczności wydłużenia ekranów, podwyższenia ich wysokości, zastosowania tzw. cichej nawierzchni. Mamy nadzieję, że lutowa Rada Miasta przyjmie uchwałę jednogłośnie.

Ps. Składamy podziękowania tym osobom, które pracowały nad treścią dokumentu – szczególnie Krzysztofowi, Łukaszowi, Michałowi i Sławomirowi. Bez ich zaangażowania projekt uchwały by nie powstał.

  1. Brak komentarzy, jeszcze.

Komentarze nie są dozwolone.