Małe wielkie cuda


PC185939Stuk-puk, stuk-puk, kto tam? Dobry wieczór, tu święty Mikołaj, właśnie przybyłem do Marek – takie zdanie mogły usłyszeć dzieci, które kilka dni przed wigilią wyglądały przez okna przybycia najbardziej znanego na świecie świętego. A ten w ostatni piątek w naszym mieście postanowił czynić małe wielkie cuda. Za sprawą hojnych dobrodziejów przywiózł dzieciom z ubogich mareckich rodzin prezenty, o których marzyły. Na przełomie listopada i grudnia najmłodsi pisali o nich w listach, które następnie – za pośrednictwem Grupy Marki 2020 –  trafiły w ręce tych, którzy mogą i potrafią dzielić się dobrocią.  To już szósty raz, gdy akcja Św. Mikołaj mieszka w Markach kończy się wielką radością obdarowanych.  Dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia – to największa nagroda.

– Spełniliśmy życzenia z 78 listów do św. Mikołaja obdarowując 89 dzieci. Składam ogromne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji. Lista osób, o których warto w tym kontekście wspomnieć, jest długa. Przede wszystkim dziękuję darczyńcom. Bez nich ten projekt by się nie udał.  Dziękuję również pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach za zebranie listów, a następnie pomoc w dystrybucji prezentów.  Dziękuję za pomoc w logistyce członkom i sympatykom Grupy Marki 2020. W przedświąteczny piątek poświęcili prywatny czas, by dotrzeć z prezentami do dzieci  – mówi Marcin Dąbrowski, który debiutował w roli koordynatora akcji „Św. Mikołaj mieszka w Markach”.

  1. Brak komentarzy, jeszcze.

Komentarze nie są dozwolone.