List intencyjny w sprawie budżetu obywatelskiego


BOZrobiliśmy kolejny krok. W ratuszu leżą pisma w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego.

W środę złożyliśmy na ręce przewodniczącego rady miasta oraz burmistrza list intencyjny. Zapraszamy wszystkich markowian do dyskusji – TO MUSI BYĆ WASZ PROJEKT PONAD PODZIAŁAMI. Pokazaliście się ze znakomitej strony przy akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”, możecie to powtórzyć w kolejnym przedsięwzięciu obywtelskim. Zapraszamy do lektury lwiej części pisma, które dziś złożyliśmy w ratuszu.

 Z ust niektórych obywateli naszego miasta można czasem usłyszeć zdanie „Marki? Ja tu tylko sypiam”, sugerujące kompletny brak zainteresowania lokalnymi sprawami. O tym, że nie jest ono reprezentatywne dla ogółu społeczności, mieliśmy okazję przekonać się podczas akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”, podczas której mieszkańcy w dojrzały i pokojowy sposób wyrazili poparcie dla tej kluczowej z komunikacyjnego punktu widzenia inwestycji, a policzalnym efektem ich aktywności było zebranie 11 tys. podpisów. To nie znaczy, że można spocząć na laurach. Marki są miastem, które podlega dynamicznym ruchom migracyjnym. Coraz więcej osób decyduje się na zakup bądź budowę lokum w Markach, widząc ich korzystne położenie na mapie aglomeracji warszawskiej. Warto pokusić się o działania, które zintegrują zarówno wieloletnich jak i świeżo upieczonych mieszkańców.

Naszym zdaniem, jednym ze sposobów aktywizacji i budowy więzów kooperacyjnych obywateli naszego miasta będzie wprowadzenie budżetu partycypacyjnego. Niech markowianie zwiększą udział w procesie decydowania o sprawach, które dotyczą ich najbliższego otoczenia. Powierzmy im prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego na przedsięwzięcia, które zrodzą się w ich głowach. Remont chodnika, budowa oświetlenia, nowa wiata przystankowa, mały plac zabaw, kamera monitoringu – realizacja takich przedsięwzięć w formule budżetu partycypacyjnego jest jak najbardziej możliwa na naszym lokalnym gruncie. Tym bardziej, że nie musimy wyważać otwartych drzwi, lecz możemy skorzystać z doświadczenia tych organizacji społecznych i samorządów, które już wdrożyły tego typu rozwiązania. Warto też zauważyć, że pewne elementy, stosowane przy konstruowaniu budżetów obywatelskich, były już wykorzystywane przez władze Marek (głosowanie na wyborem lokalizacji placu zabaw i parkingów rowerowych), co oznacza, że ratusz dostrzega wartość partycypacji obywatelskiej. Zróbmy teraz kilka kroków dalej.

Jako Grupa Marki 2020 deklarujemy pełną gotowość do pomocy we wdrożeniu tego projektu. Z naszej strony możemy zaoferować zarówno zaangażowania organizacyjne, jak i zewnętrzną pomoc od organizacji, z którymi współpracujemy, a które mogą służyć doświadczeniem. Przykładem niech będą Fundacja im. Stefana Batorego czy Laboratorium Partycypacji i Inicjatyw Obywatelskich „Stocznia”. Proponujemy utworzenie społecznej rady ds. wdrożenia budżetu partycypacyjnego w Markach, w której skład weszliby przedstawiciele mieszkańców, rady miasta, ratusza oraz Stowarzyszenia Grupa Marki 2020, która rozpoczęłaby przygotowania do wdrożenia tego przedsięwzięcia w 2014 r.

Z pełną treścią można zapoznać się tu:  Strona 1   Strona 2

Komentarze nie są dozwolone.