Kolejny krok w stronę budowy obwodnicy


14 maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie koncepcji programowej Obwodnicy Marek z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA. Biorąc pod uwagę termin podpisania umowy, koncepcja powinna być gotowa w pod koniec listopada 2012 r.

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o. złożył ofertę opiewającą na kwotę 1 353 tys. zł brutto. Teraz kluczowym zadaniem jest uzyskanie finanasowania dla inwestycji, ktora ma być realizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

Komentarze nie są dozwolone.