Dylematy wokół budżetu obywatelskiego


W ratuszu rozpoczęła się dyskusja na temat kształtu nowego budżetu obywatelskiego. Powstał zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele rady miasta, burmistrza, organizacji społecznych i przede wszystkim mieszkańców. Efekty jego pracy na pewno są interesujące, w niektórych przypadkach zaskakujące. Sławomir Mateuszczyk, członek naszego stowarzyszenia, który bierze udział w obradach, spisał dla Was swoje spostrzeżenia. To zaproszenie do internetowej dyskusji.

foto Krzysztof Kuczyk / www.cukry.com.pl
Marecki Budżet Obywatelski ma z założenia podążać za współczesnymi trendami. Trendy te wynikają z doświadczeń oraz postulatów mieszkańców wielu miast w Polsce, w których wprowadzono już jakieś formy budżetu obywatelskiego. Kierunek zmian w procedurach budżetu obywatelskiego może być kontrowersyjny dla wielu osób. Jestem przekonany, że trzy kluczowe zmiany będą tematem niekończących się dyskusji i pewnie będą poprawiane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Pierwsza z tych zmian to limit wieku od którego można głosować w budżecie obywatelskim. Wymaganie pełnoletności odchodzi do lamusa. Trafiały się w Polsce ciekawe, dopracowane projekty zadań, które były dziełem nastolatków. W Markach pojawił się postulat, żeby mogli oni zarówno proponować projekty jak i na nie później głosować. Tylko jak określić limit wieku – od 16 lat? od 13 lat?

Druga zmiana związana jest z planowaną likwidacją obowiązku meldunkowego. Trzeba umożliwić składanie projektów oraz głosowanie wszystkim mieszkańcom miasta, a nie będzie można sprawdzić, czy są oni zameldowani. Można wprawdzie zweryfikować czy pełnoletni mieszkaniec znajduje się na gminnym spisie wyborców, ale nie ma na niej osób niepełnoletnich, którzy też mają głosować na zadania budżetu obywatelskiego. Nie znamy dobrego rozwiązania tego problemu. Wierząc w szczerość intencji wnioskodawców i głosujących, będziemy bazować na uczciwości mieszkańców. Zakładamy, że wystarczy złożenie na wniosku i karcie głosowania oświadczenia o tym, że jest się mieszkańcem Marek. Zrobimy tym krok w kierunku nowej rzeczywistości, w której meldunek to oczywisty relikt przeszłości. Nie chcemy dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych. Otwieramy się na wszystkich.

Trzecia zmiana to wykluczenie projektów dotyczących jednostek gminnych – szkół, przedszkoli, bibliotek, MOK-ów. Z bólem serca, bo tu zawsze kilka ciekawych projektów się trafiało. Ze szkół w Polsce dochodziły jednak sygnały o wywieraniu nacisku na uczniów, żeby rodzice głosowali na konkretne projekty. Były też wątpliwości dotyczące ogólnodostępności efektów projektów związanych ze szkołami i przedszkolami. Z nowej szatni czy odnowionej podłogi w szkole korzystaliby wyłącznie jej uczniowie. Nikt inny nie odniesie korzyści ze zrealizowania tego zadania. Dominują opinie, że takie inwestycje powinny być finansowane z innych środków. Siła przebicia szkoły w głosowaniu jest bardzo duża i mogłoby dochodzić do zawłaszczania całości budżetu obywatelskiego przez jedną-dwie szkoły.

Rekomendacje są w tej sprawie bardzo radykalne – należy wykluczyć projekty dotyczące wszelkich gminnych jednostek organizacyjnych. Słowo „dotyczące” może tutaj mieć daleko idące konsekwencje. Może oznaczać również brak możliwości zorganizowania jakichkolwiek zajęć na terenie szkoły czy MOK-u.

Zostało niewiele czasu. Do 18 marca powinien powstać ostateczny kształt regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do dyskusji. Może jeszcze zdążymy coś zmienić/poprawić.

Sławomir Mateuszczyk

  1. #1 przez Dagmara dnia 14.03.2015 - 21:17

    Zastanawiałam się nad proponowanymi zmianami w procedurze mareckiego budżetu obywatelskiego i nie ukrywam bardzo przemawia do mnie ewentualna większa jego otwartość na pomysły i głosy ludzi młodych. Tak, to chyba najbardziej. Moja propozycja jest taka aby możliwość głosu miały osoby, które ukończyły lat 13. To przecież granica wieku, w świetle prawa, od której posiadamy ograniczona zdolność do czynności prawnych. Kwestia oświadczenia na składanym wniosku, że jest się mieszkańcem Marek, to doprawdy, w moim przekonaniu milowy krok w demokracji naszego miasta (-:

  2. #2 przez Kamila dnia 16.03.2015 - 10:34

    Podpisuję się pod wymienionymi propozycjami zmiany regulaminu. Niech szkoły łatają sobie braki inwestycyjne w inny sposób. Budżet w końcu dla obywateli! Niech wszyscy z tego korzystają.

Komentarze nie są dozwolone.