Celem Stowarzyszenia jest Popieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i wpływanie na nią w mieście Marki

Stowarzyszenie „Marki Ma Przyszłość” to produktywna grupa lokalnych społeczników, która skupia się na szeroko pojętej infrastrukturze komunikacyjnej w mieście Marki. Celem działania stowarzyszenia jest popieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i wpływanie na nią w mieście.

Stowarzyszenie „Marki Ma Przyszłość” realizuje swoje cele, stawiając na dialog oraz praktyczne działania. We współpracy z samorządem i innymi instytucjami otoczenia usiłuje podnosić jakość życia i rozwijać gospodarkę lokalną poprzez przywracanie dobrej infrastruktury komunikacyjnej.

Aby odpowiednio i skutecznie wpływać na rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Mieście Marki, stowarzyszeni opracowało strategiczną i skoordynowaną politykę polegającą na: rozbudowie, modernizacji i poprawie istniejących tras rowerowych; zapewnieniu rentownego transportu publicznego; zwiększeniu zasobów transportu publicznego dostosowanych do potrzeb mieszkańców; stymulacji niskoemisyjnych technologii transportu; budowaniu partnerskich relacji miasta z firmami transportowymi; opracowaniu systemu umożliwiającemu swobodny przejazd po mieście Marki; promocji ekologicznych form transportu publicznego.

Stowarzystwo „Marki Ma Przyszłość” jest cenionym partnerem we wspólnym inwestowaniu w infrastrukturę komunikacyjną I otoczenie Miasta Marki. Jako organizacja społecznika czujemy się odpowiedzialni za przebudowę istniejących dróg, żeby uczynić je bardziej dostosowanymi do potrzeb mieszkańców oraz ułatwić im codzienny dostep do miejsc pracy i nauki. Tak więc nasza misja – tworzyć optymalniejsze warunki dla ruchu łatwy, szybki i bezpieczny I caly czas słuchać głosu społeczeństwa i prowadzić dalsze dyskusje, aby budować lepsza infrastrukture transportowa.

Dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o przedsięwzięciu, które – jak wiemy – ma ważny wpływ na rozwój miejsca, w jakim żyjemy. Mowa o Stowarzyszeniu, które nazywa się “Marki Komunikacja” i ma na celu popieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w mieście Marki.

Stowarzyszenie powstało 3 lata temu i od tamtego czasu działa wspierająco na polu infrastruktury komunikacyjnej. Jego celem jest stymulowanie rozwoju infrastruktury, tak aby umożliwić mieszkańcom dobre połączenie z innymi miastami, a także dostęp do nowoczesnych usług transportowych w miejscu ich zamieszkania.

Od początku istnienia Stowarzyszenia zrealizowało wiele projektów obejmujących różne aspekty infrastruktury komunikacyjnej – dostępność publicznych linii autobusowych i przebudowanie starych tras pięciu linii autobusowych do celów inwestycyjnych. Udało się również zorganizować ogólnopolskie szkolenia, dotyczące techniki jazdy i bezpiecznego transportu, oraz opracować program dotacji dla nowych przewoźników.

Dzięki Stowarzyszeniu „Marki Komunikacja” mieszkańcy miasta mają lepszy dostęp do usług transportowych, a także mieli okazję poznawania, jak infrastruktura komunikacyjna może być jeszcze bardziej pomocy mieszkańcom – szerokiemu gronu potencjalnym pasażerom.

W ten sposób Stowarzyszenie umożliwia Markom szerokie możliwości w zakresie rozwijania rozbudowanego i przystosowanego do ich potrzeb systemu transportu publicznego. Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie zrównoważonego transportu i aktywności społeczeństwa lokalnego, Stowarzyszenie bierze udział w różnych procesach decyzyjnych, popierając rozbudowaną siatk połączeń komunikacyjnych i promując teksty prawne dotyczące polityki transportowe.

W ostatnim czasie mobilność i infrastruktura komunikacyjna stanowią ważny element postrzegania życia mieszkańców miejskich. Dlatego, Stowarzyszenie Miłośników Marków w swej działalności chce na nią wpływać.

Przez „infrastrukturę komunikacyjną” rozumiemy transport drogowy, kolejowy, wodny, ale także usługi transportu publicznego. Wszystkie te usługi są widocznymi elementami życia w naszych miastach. Stowarzyszenie prowadzi różne projekty i działania, które mają na celu poprawę infrastruktury miejskiej wewnątrz miasta Marki.

Jednym z tych projektów jest budowa mostu pieszo – rowerowego z lewego nabrzeża do prawobrzeżnego Ronda Parkowe w Markach. Most to nie będzie tylko przesmyk dla pieszych i rowerzystów, umożliwi on również rozszerzenie drogi miejskiej i utorowanie nowego szlaku handlowego prosto do centrum miasta. Jest to ważny krok w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie oferuje również swoje usługi innym gminom oraz pracuje nad projektami dotyczącymi szeroko pojmowanego transportu publicznego i opracowuję strategię jego poprawy. Entuzjaści infrastruktury komunikacyjnej promują również idee ekologicznego transportu na terenie całego miasta.

Stojąc za ideą wspierania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, Stowarzyszenia Miłośników Marków oferuj swoje usługi i wprowadza innowacje w myśl zasady: Jedna droga dla ludzi, a nie jeden człowiek dla dróg!