www.marki2020.pl piątek 22 Styczeń 2010

Jak podaje miejska strona www.marki.pl:

Uszkodzeniu uległ główny kolektor ściekowy odprowadzający nieczystości z sieci kanalizacyjnej miasta.

Służby techniczne miejskiej spółki Wodociąg Marecki pracują nad naprawą odcinka objętego awarią. Apelujemy o bardzo oszczędne gospodarowanie wodą – zużywanie jej w najbliższym czasie w jak najmniej, tak aby utworzone tymczasowe obejścia miejsca awarii były w stanie poradzić sobie z ilością koniecznych do przepompowania nieczystości. Apel skierowany jest szczególnie do mieszkańców dużych włączonych w miejską sieć kanalizacyjną osiedli mieszkaniowych przy ulicy Dużej, Promiennej, Małachowskiego, Mieszka I.

Jak dowiedzieliśmy się  w Wodociągu Mareckim, do godzin wieczornych awaria powinna być usunięta.

Informacja o zakończeniu prac powinna być również zmieszczona na portalu miejskim www.marki.pl


Wiadomość została wysłana z serwisu www.marki2020.pl
e-mail: newsletter@marki2020.pl


Rezygnuję z otrzymywania wiadomości