Budżet Obywatelski

Przykazania dla budżetu obywatelskiego

Nie sztuka spłodzić dziecko, sztuka je wychować – to główny wniosek, jaki płynie z środowego spotkania w sprawie wdrożenia budżetu obywatelskiego.

Naszym gościem był człowiek, który na temat budżetów obywatelskich wie (prawie) wszystko. W gościnne progi Pałacyku Briggsów zawitał Dariusz Kraszewski, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego. Sformułował kilka zaleceń, które mogą być przydatne we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego. O jego wdrożenie latem na forum internetowym apelowali mieszkańcy Marek, potem stowarzyszenie Grupa Marki 2020 zaapelowało do ratusza w tej sprawie, w październiku burmistrz Janusz Werczyński ogłosił pilotaż, w którym do podziału jest 500 tys. zł.

Oto sugestie Dariusza Kraszewskiego:

– jak ognia należy unikać walki politycznej. Jeśli budżet obywatelski stanie się jej przedmiotem, mieszkańcy automatycznie zniechęcą się do udziału w tej formie aktywności społecznej

– projekty, które zaproponują mieszkańcy, powinny podlegać jedynie weryfikacji formalno-prawnej. Jego zdaniem, niedopuszczalna jest weryfikacja merytoryczna. To z gruntu podważa sens idei budżetu obywatelskiego.

– budżet obywatelski nie powinien być plebiscytem; to miejsce dyskusji między mieszkańcami i z mieszkańcami. Nasz ekspert podkreślał, że korzyścią dla samorządu jest otrzymanie w ten sposób darmowej diagnozy potrzeb, dla mieszkańców – skierowanie pieniędzy w miejsca, gdzie rzeczywiście są potrzebne.

– na rozruch budżetu obywatelskiego potrzeba nie miesiąca, nie kwartału, ale wręcz kilku lat. Mieszkańcy muszą się oswoić z tym narzędziem. O tym, że wiedza o znaczeniu budżetu obywatelskiego, jest nieduża, świadczy skromna frekwencja na dotychczasowych spotkaniach informacyjnych.  W przypadku Marek przydałoby się przy pilotażu kilka miesięcy dyskusji o budżecie obywatelskim – byłyby wówczas większe szanse na dyfuzję informacji na ten temat.

– ekspert podkreślał, że w mareckim projekcie brakuje mu… partycypacji społecznej. Zasugerował powstanie zespołu koordynującego, w którego skład weszliby przedstawiciele ratusza, radnych, mieszkańców i organizacji społecznych działających w Markach

W trakcie spotkania głos zabrał Janusz Werczyński, który przedstawił główne zasady mareckiego budżetu obywatelskiego. Podkreślił, że ratusz czerpał wiedzę z doświadczeń Sopotu, Karpacza, Gdańska, Radomia, Torunia i Karpacza.

– Nasz projekt jest daleki od doskonałości, ale warto podjąć próbę, by w przyszłości stał się stałym elementem. Rzeczywiście nie było dyskusji na ten temat, ale traktujemy pilotaż budżetu partycypacyjnego jako swego rodzaju poligon doświadczalny. Jesteśmy świadomi, że jeszcze wiele można zmienić – zaznaczał Janusz Werczyński.

Podkreślał, że kluczowym problemem może być oszacowanie kosztów projektów zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego. Dlatego zadeklarował, że urząd miasta pomoże wnioskodawcom jeszcze przed składaniem ostatecznych wniosków.

– By zapewnić przejrzystość wszystkie projekty odrzucone zostaną opublikowane wraz z uzasadnieniem – zaznaczył burmistrz.

Kolejnym elementem spotkania była dyskusja wokół zasad mareckiego budżetu obywatelskiego. Najwięcej kontrowersji budziła kwestia uprawnionych do głosowania. Dariusz Kraszewski sugerował, żeby obniżyć próg wieku do 16 lat i w ten sposób zaangażować młodych ludzi w życie miasta.

– Kiedy w przyszłości skończą się zewnętrzne kapitały finansowe, miasta będą rywalizowały kapitałem społecznym. Kto zacznie go dziś budować, zyska przewagą – podkreślał Dariusz Kraszewski.

Dodawał, że władze samorządowe, które w umiejętny sposób, wprowadzą budżet obywatelski, z reguły zyskują o kilka procent wyższe poparcie mieszkańców.

Inną kontrowersyjną kwestią był temat osób, które mieszkają w Markach, a nie są zameldowane. Pytanie brzmiało – czy powinni głosować? Według burmistrza, budżet partycypacyjny może zachęcać do meldowania w Markach i dlatego warto zastrzec możliwości głosowania tylko dla osób z mareckim adresem. Agnieszka Lużyńska, wiceprzewodnicząca rady miasta, sugerowała, by rozszerzyć krąg uprawnionych. Dariusz Kraszewski uważa, że paradoksalnie taki ruch może spowodować, że ci, którzy nie mają meldunku i zagłosują w ramach budżetu obywatelskiego, przekonają się, że warto formalnie sprowadzić się do Marek.

Wniosek z całego spotkania? Taki jak w pierwszym zdaniu….

Ps. Zdjęcia i film ze spotkania opublikujemy w weekend

Brak komentarzy

Budżet Obywatelski w Markach – Zaproszenie na spotkanie

BO plakat1AA

Brak komentarzy

List intencyjny w sprawie budżetu obywatelskiego

BOZrobiliśmy kolejny krok. W ratuszu leżą pisma w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego.

W środę złożyliśmy na ręce przewodniczącego rady miasta oraz burmistrza list intencyjny. Zapraszamy wszystkich markowian do dyskusji – TO MUSI BYĆ WASZ PROJEKT PONAD PODZIAŁAMI. Pokazaliście się ze znakomitej strony przy akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”, możecie to powtórzyć w kolejnym przedsięwzięciu obywtelskim. Zapraszamy do lektury lwiej części pisma, które dziś złożyliśmy w ratuszu. Więcej…

Brak komentarzy

Ile kosztuje miasto?

Takie pytanie i odpowiedzi przygotował gdański urząd miasta. Piszemy o tym w kontekście pomysłu wprowadzenia w Markach budżetu obywatelskiego, by dać Państwu orientację, co można byłoby w naszym mieście zrobić. Oto kilka przykładów ze stolicy Pomorza:

 

0,14 tys. zł – naprawienie 1 mkw. uszkodzonej drogi

1 tys. zł – ustawienie ławki z oparciem

8,5 tys. zł – postawienie latarni

22 tys. zł – postawienie wiaty przystankowej

22,5 tys. zł – remont 100 mb chodnika

50 tys. zł – budowa placu zabaw

115,8 tys. zł – budowa 100 mb drogi rowerowej

138 tys. zł – budowa 100 mb drogi wewnętrznej

 

Zapraszamy do lektury na www.gdansk.pl/cennik

PS. Jak pewnie część Czytelników zauważyła, przygotowaliśmy logo akcji 🙂

Brak komentarzy

Krótki przewodnik po budżecie obywatelskim

Zapraszamy do ciekawej publikacji, która wprowadza do tematyki zainicjowanej na forum przez Ulatodara. To swoista instrukcja obsługi budżetu obywatelskiego – opowiada o szansach i zagrożeniach, opisuje też trzy przedsięwzięcia realizowane w tej formule. Zapraszamy do lektury Nasze wrażenie – z różnych powodów łatwe to nie będzie, ale da się zrobić. W końcu skoro obywatelom Marek udało się z obwodnicą…

Brak komentarzy