Akcja „Zostaw 1% w Markach” rusza po raz kolejny!


1 procentBurmistrz Miasta Marki zachęca organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Marek oraz osoby prywatne zbierające środki np. na leczenie i rehabilitację w ramach odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego do wypełnienia formularza.

30 stycznia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki uruchomiona zostanie specjalna zakładka akcji „Zostaw 1% w Markach”, dzięki której w jednym miejscu zebrane zostaną dane o podmiotach ubiegający się o przekazanie 1% podatku dochodowego przez osoby składające zeznanie podatkowe.

Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres: Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 6) lub skan formularza z podpisem wysłać na adres mailowy pawel.pniewski@marki.pl. Baza podmiotów ubiegających się o 1% podatku będzie aktualizowana na bieżąco. Do formularza można dołączyć zdjęcia i grafiki, które także zamieścimy na stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania z grupy dyskusyjnej „Zostaw 1% podatku w Markach„ założonej na portalu Facebook przez stowarzyszenie Grupa Marki 2020 – inicjatora akcji.

Formularz zgłoszenia w formacie .doc

Formularz zgłoszenia w formacie .pdf

  1. Brak komentarzy, jeszcze.

Komentarze nie są dozwolone.