Akcja Świetlik


Zaraz po happeningu przy Komandorze wraz z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym przygotowaliśmy odblaski dla wszystkich uczniów z mareckich szkół podstawowych. Zestawom nadaliśmy nazwę „Świetlik, Twój przyjaciel”. Uczniowie otrzymywali je oczywiście za darmo. Proponowaliśmy, by umieszczali je w widocznych dla kierowcy miejscach – na zewnętrznych częściach ubrania i wyposażenia (kurtkach, czapkach, kaskach rowerowych, butach, tornistrach), zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Zapytacie – a co to miało wspólnego z akcją obwodnica? Całkiem sporo. Po pierwsze, dopóki nie zostanie wybudowana obwodnica Marek, wszyscy jesteśmy stale narażeni na ogromny ruch samochodów. Dzieci, które codziennie muszą pokonywać ruchliwe i niebezpieczne ulice naszego miasta, są szczególnie narażone na komunikacyjne niebezpieczeństwa. Dzięki „Świetlikom” są lepiej widoczne dla kierowców, a przez to bardziej bezpieczne.

Po drugie, wraz z odblaskami dzieci otrzymały od nas listy do swoich rodzin. Prosiliśmy tych dorosłych, którzy dotąd nie mieli jeszcze okazji, by to zrobić, o podpis pod petycją w sprawie przyśpieszenia prac nad obwodnicą Marek. To był nasz najmocniejszy argument w rozmowach z politykami i urzędnikami.

Komentarze nie są dozwolone.